Tips voor digitale didaktiek: Leren met Informatie en Communicatie Technologie (ICT)

 

1. Geef de opbouw van het vak.

2. Maak de leerdoelen duidelijk.

3. Geef een tijdslijn aan bij de leertaak. Een rooster met deadlines en met wat de leerling moet leveren.

4. Geef een overzicht van materialen, boeken ect.

5. Leg uit hoe de leraar en de leerling en met elkaar communiceren. Gebruik een elektronisch leerplatform zoals bijvoorbeeld het gratis Moodle: https://moodle.com/

6. Moedig contact tussen leerlingen onderling aan. Het is een belangrijke factor in de motivatie en betrokkenheid van de leerling bij het leren. Het gebruik van het internet maakt het geven van feedback gemakkelijker zowel voor de leerlingen onderling als voor de leraren.

7. Ontwikkel reciprociteit (voor wat hoort wat) en samenwerking tussen de leerlingen. Zorg ervoor dat je ook als leraar aanwezig bent en geef feedback.

8. Deel de les op in kleine stukjes en geef na elk deel een (mini) opdracht: kort – snel en weer door.

9. Werk met een chat ruimte: Stel voortdurend vragen: noem leerlingen bij naam en laat de chat vol stromen. Laat leerlingen zelf een chat aanmaken om samen aan een vraag te werken.

10. Moedig actief leren aan! Zorg ervoor dat datgene wat er van de leerling verwacht wordt aansluit bij zijn belevingswereld. Werk aan echte producten.

11. Geef direct feedback.  Laat leerlingen een weekjournaal bijhouden en geef hier feedback op.

12. Communiceer hoge verwachtingen.

13. Houd rekening met het verschil in talent en het verschil in de manier waarop leerlingen leren.

14. Laat leerlingen een presentatie maken van wat ze geleerd hebben.

 

De Open Universiteit heeft een website gelanceerd over digitale didactiek. Zie: https://www.ou.nl/web/ddguide

 

Tips van Wilfred Rubens: WilfredRubens.com over leren en ICT.

Wijze lessen. Twaalf bouwstenen voor effectieve didactiek

Mooie video’s over effectief online leren

Tips voor docenten

Welke applicaties mag ik nog gebruiken?

‘Apps en tools op school. Waar moet ik aan denken?’ (pdf)

 

 

Mijn Publicaties 

Vrielink, R. (2017) Implementation of Blackboard 9.1 (learn) on the Police Academy   Lambert Academic Publishing ISBN 978-620-2-02359-7

Abstract
This research covers appreciation of the use of Blackboard among students and teachers on the Police Academy of the Netherlands from 2011 up to and including 2015 with the focus on the educational implementation of Blackboard 9.1(learn). The Technology Acceptance Model (TAM) was used as a research method. The results of this research show due to the educational implementation of Blackboard 9.1, appreciation in the use of Blackboard by teachers has increased. Appreciation among students has decreased, possibly due to faltering technology.

Highlights
• Due to the educational implementation of Blackboard 9.1(learn), appreciation in the use of Blackboard by teachers has increased.
• Appreciation among students has decreased, possibly due to faltering technology.
• Usefulness is the strongest predictor of the intention to start using Blackboard, and enjoyment has a great impact on this as well. Enjoyment and Ease of use positively effects behavioural intention through usefulness.
• In this study, no gender differences are observed in appreciation of the use of Blackboard.
• The implementation of Blackboard learn on the Police academy of the Netherlands seems to be school independent (initial, basis education BPO versus post initial further education VPO).
• Young students (< 25 years) appreciate Blackboard better than older students.

Vrielink, R. (2015). Appreciation of the use of Blackboard at the Police Academy of the Netherlands using the Technology Acceptance Model. The Journal of Technology Enhanced Learning, Innovation and Change.

Vrielink, R. (2006). Predicting the use of Blackboard and predicting the use of a Personal Digital Analyser with the Technology Acceptance Model. A comparative and a cross-validation research among Dutch pupils aged 12-18. 24 September 2006. Current Developments in Technology-Assisted Education. Seville m-ICTE 2006. Vol. 1 p. 591-595