Vrede kun je leren.

Vrede is een vak. De opvoeding tot vrede moet net zo vanzelfsprekend zijn als gymnastiek en lichamelijke verzorging. Thomas d’Ansembourg en David Van Reybrouck pleiten in hun essay voor mindfulness, geweldloze communicatie en compassie op school, op het werk en thuis. Recente wetenschappelijke inzichten bewijzen hoe deze technieken werkelijk leiden tot een beter zelfbeeld, betere leerprestaties en wederzijds begrip. Ze verhogen de mentale hygiëne, zowel van mens als maatschappij. Als tien minuten stilzitten per dag volstaat, waarom doen we er dan decennia over om die gewoonte in te voeren? Naast het uiterlijk moet ook het innerlijk goed verzorgd worden. De wil om gelukkig te zijn houdt de mensheid bijeen. We weten hoe we ons moeten voorbereiden op oorlog. Nu is het dringend noodzakelijk ons te trainen in vrede. Wie vrede kent, vrede brengt. Anembourg d’ T. en Reybrouck Van D. (2017). Vrede kun je leren. De Bezige Bij (96 pagina’s).

Geweldloze communicatie moedigt ons aan om te letten op wat wij en de ander waarnemen, hoe we ons voelen, wat onze onderliggende behoeften zijn en wat ieder van ons graag zou willen. Het legt de nadruk op het communiceren van gevoelens en behoeftes; op dat wat ons wezenlijk raakt. Geweldloze Communicatie stelt je in staat om zowel in verbinding te zijn met jezelf als met de ander. Onze ervaring is dat er in die verbinding helderheid ontstaat en ruimte voor mededogen en compassie. Waarmee een oplossing binnen handbereik ligt die zowel je eigen behoeften vervult als die van de ander. Uiteindelijk hebben alle mensen dezelfde behoeftes.

De twee basisproblemen op elke school zijn: conflicten oplossen en ordehandhaving. Het is een voorwaarde om conflicten op te lossen op een voor beide partijen bevredigende manier. Door in gesprek te zijn tussen leraren en de schoolleiding enerzijds en de leerlingen anderzijds wordt gezamenlijk en op basis van wederzijds respect voor ieders behoeften besloten welke regels en voorschriften nodig zijn voor het handhaven van de orde.  Niemand hoeft zich te onderwerpen, iets in te leveren of een compromis te sluiten.

Vraag een workshop Geweldloze Communicatie  en Onderwijs aan. Klik hier>>>>CONTACT

Geweldloze Communicatie is ontwikkeld door Marshall B. Rosenberg (1934-2015), die deze ontwapenende taal introduceerde. Zijn methode is nu wereldwijd verspreid en wordt toegepast bij conflictbemiddeling, in het onderwijs, op de werkvloer en vooral binnen de privésfeer. Het moedigt ons aan ons te richten op wat wij en de ander waarnemen, hoe we ons voelen, wat onze onderliggende behoeften zijn en wat ieder van ons graag zou willen. Het legt de nadruk op het communiceren van gevoelens en behoeftes; op dat wat ons wezenlijk raakt. Daarmee stelt Geweldloze Communicatie je in staat om zowel in verbinding te zijn met jezelf als met de ander.

Geweldloze communicatie wordt ook wel verbindende communicatie genoemd, omdat het verbinden met jezelf en de ander de essentie raakt. Met dit model wordt de wijze waarop wij communiceren ontrafeld, zodat oordelen ontkracht worden en we meer oog krijgen voor de menselijkheid van onszelf en anderen. We krijgen oog voor wat wezenlijk belangrijk voor ons is en hoe we dat kunnen nastreven met respect voor anderen.

Stap 1: Observatie of objectieve waarneming. Wat gebeurt er feitelijk? Loskomen van interpretaties en “in hokjes stoppen”.

Stap 2: Gevoel/emotionele reactie: Welk gevoel roept de objectieve gebeurtenis bij me op? Loskomen van meningen en oordelen. 

Stap 3: Behoeften: Op welke vervulde dan wel onvervulde behoefte wijst mijn emotie/reactie mij? Onderzoeken wat echt belangrijk voor ons is.

Stap 4: Verzoek: Hoe kan ik mijn onvervulde behoefte vervullen? Creativiteit aanboren om te krijgen wat we nodig hebben.

Geweldloze Communicatie legt zo de nadruk op het communiceren van gevoelens en behoeftes; op dat wat ons wezenlijk raakt. Daarmee stelt Geweldloze Communicatie je in staat om zowel in verbinding te zijn met jezelf als met de ander. Mijn ervaring is dat er in die verbinding helderheid ontstaat en ruimte voor mededogen en compassie. Waarmee een oplossing binnen handbereik ligt die zowel je eigen behoeften vervult als die van de ander.

Workshop Geweldloze Communicatie en Onderwijs

workshop

Wil jij een andere (betere) manier van reageren op je leerlingen, collega’s en ouders, door meer verbinding te creëren en te ervaren, dan kan een workshop in Geweldloze Communicatie en Onderwijs behulpzaam zijn. Neem dan vrijblijvend Contact met me op. Vraag een workshop Geweldloze Communicatie en Onderwijs aan.

Wie echt contact kan maken met z’n leerlingen heeft de sleutel in handen voor een voortvarend leerproces en een plezierige sfeer in de klas. Voor hogere leerprestaties, minder conflicten, betere relaties en meer zelfzorg. Alleen hoe doe je dat? Daarvoor biedt Geweldloze Communicatie inspiratie. Het is een gedachtegoed én een set vaardigheden om ieders leven te verrijken. Hoe kom je in je leerkracht te staan? Zodat je leerlingen en jij actief en geïnspireerd samen groeiende zijn. Hoe kun je ‘de mens’ zien achter de (‘probleem’)leerling die zijn opdracht niet op tijd inlevert, zit te eten in de les of rotzooi maakt. Tijdens de workshop leer je echt contact te maken met leerlingen en collega’s. Je leert je inleven (in de ander en jezelf) en verbinden met ieders diepere waarden en behoeftes.

Inhoud

Je leert de gereedschappen van Geweldloze Communicatie in te zetten tijdens het lesgeven en in gesprek met je collega’s.

• Je gaat oefenen in feitelijk waarnemen, labels loslaten en leert oordelen scheiden van observaties.

• Je kunt verwoorden wat er in je leeft.

• Je kunt je empatisch inleven.

• Je leert bij verschillen, agressie, concurrentie, oplossingen vinden die voor beiden werken.

Met als resultaat: Productieve interacties met leerlingen en collega’s.

Workshop aanvragen? Neem vrijblijvend Contact met me op.

Reinder Vrielink