Geweldloze Communicatie is ontwikkeld door Marshall B. Rosenberg (1934-2015), die deze ontwapenende taal introduceerde. Zijn methode is nu wereldwijd verspreid en wordt toegepast bij conflictbemiddeling, in het onderwijs, op de werkvloer en vooral binnen de privésfeer. Het moedigt ons aan ons te richten op wat wij en de ander waarnemen, hoe we ons voelen, wat onze onderliggende behoeften zijn en wat ieder van ons graag zou willen. Het legt de nadruk op het communiceren van gevoelens en behoeftes; op dat wat ons wezenlijk raakt. Daarmee stelt Geweldloze Communicatie je in staat om zowel in verbinding te zijn met jezelf als met de ander.

De manier waarop we communiceren is van grote invloed op de kwaliteit van onze relaties. Onze relaties bepalen in sterke mate de kwaliteit van ons leven. Zolang communiceren gericht is op het uitwisselen van wat er in ons leeft kan dat leiden tot diepgaand contact. Alleen maken sommige uitspraken of gedachten het er niet eenvoudiger op om je te (blijven) concentreren op dat wat er leeft. Bijvoorbeeld: “Dat doen we hier al jaren zo” of “Zo ben ik nu eenmaal”. Dan lijkt er weinig anders mogelijk dan in de tegenaanval te gaan of je terug te trekken. De keuze tussen ‘vechten’ of ‘vluchten’.

Een alternatief is om het proces van Geweldloze Communicatie te gebruiken, in Nederland vaak verbindende communicatie genoemd. Het moedigt ons aan ons te richten op wat wij en de ander waarnemen, hoe we ons voelen, wat onze onderliggende behoeften zijn en wat ieder van ons graag zou willen. Het legt de nadruk op het communiceren van gevoelens en behoeftes; op dat wat ons wezenlijk raakt. Daarmee stelt Geweldloze Communicatie je in staat om zowel in verbinding te zijn met jezelf als met de ander. In die verbinding ontstaat helderheid en ruimte voor mededogen en compassie. Waarmee een oplossing binnen handbereik ligt die zowel je eigen behoeften vervult als die van de ander.

Geweldloze Communicatie en Onderwijs is een proces waarmee burgerschap en persoonsvorming op een vakoverstijgende wijze in het onderwijs geïmplementeerd worden. Besluitvorming, conflicthantering en het geven van feedback zijn ingangen om het proces binnen de organisatie te introduceren.

Leer je leerling kennen. Maak verbinding met de leerling door vragen te stellen. Leer uiteraard als eerste zijn naam en ook zijn achtergrond, thuissituatie, hobbies. Geef feedback. Daarna ga je de leerling inspireren door enthousiast over je vak te zijn. Maak duidelijk wat je van hem verwacht. Vraag feedback. Besef ook dat jouw persoonlijkheidsdynamiek van invloed is op jouw leerling. Dit is mooi beschreven in het boekje van Berit Bergström (2006). Ieder kind verdient specifieke aandacht in opvoeding en onderwijs. Runa Förlag. ISBN 91-88298-79-5. Berit probeert elke leerling te begrijpen en te begeleiden, met respect voor ieders unieke wijze van zijn, vanuit haar kennis van Human Dynamics. Het begrijpen van waaruit dat ‘anders zijn’ ontstaat biedt tegelijkertijd een nieuw perspectief op ons handelen, waardoor onze leerlingen zoveel meer kansen krijgen voor hun eigen ontwikkeling.

Het is mooi om de erkenning en het belang te zien van Geweldloze Communicatie en Onderwijs zoals dat in het boekje “Vrede kun je leren” staat beschreven.

Vrede kun je leren.

In het boekje “Vrede kun je leren” van David van Reybrouck en Thomas D’Ansembourg. is te lezen op welke manier Geweldloze Communicatie actief vormgeeft aan vredeseducatie. Vrede is een vak. De opvoeding tot vrede moet net zo vanzelfsprekend zijn als gymnastiek en lichamelijke verzorging. Thomas d’Ansembourg en David Van Reybrouck pleiten in hun essay voor mindfulness, geweldloze communicatie en compassie op school, op het werk en thuis. Recente wetenschappelijke inzichten bewijzen hoe deze technieken werkelijk leiden tot een beter zelfbeeld, betere leerprestaties en wederzijds begrip. Ze verhogen de mentale hygiëne, zowel van mens als maatschappij. Als tien minuten stilzitten per dag volstaat, waarom doen we er dan decennia over om die gewoonte in te voeren? Naast het uiterlijk moet ook het innerlijk goed verzorgd worden. De wil om gelukkig te zijn houdt de mensheid bijeen. We weten hoe we ons moeten voorbereiden op oorlog. Nu is het dringend noodzakelijk ons te trainen in vrede. Wie vrede kent, vrede brengt. Anembourg d’ T. en Reybrouck Van D. (2017). Vrede kun je leren. De Bezige Bij (96 pagina’s).

Geweldloze communicatie wordt ook wel verbindende communicatie genoemd, omdat het verbinden met jezelf en de ander de essentie raakt. Met dit model wordt de wijze waarop wij communiceren ontrafeld, zodat oordelen ontkracht worden en we meer oog krijgen voor de menselijkheid van onszelf en anderen. We krijgen oog voor wat wezenlijk belangrijk voor ons is en hoe we dat kunnen nastreven met respect voor anderen.

Stap 1: Observatie of objectieve waarneming. Wat gebeurt er feitelijk? Loskomen van interpretaties en “in hokjes stoppen”.

Stap 2: Gevoel/emotionele reactie: Welk gevoel roept de objectieve gebeurtenis bij me op? Loskomen van meningen en oordelen. 

Stap 3: Behoeften: Op welke vervulde dan wel onvervulde behoefte wijst mijn emotie/reactie mij? Onderzoeken wat echt belangrijk voor ons is.

Stap 4: Verzoek: Hoe kan ik mijn onvervulde behoefte vervullen? Creativiteit aanboren om te krijgen wat we nodig hebben.

Geweldloze Communicatie legt zo de nadruk op het communiceren van gevoelens en behoeftes; op dat wat ons wezenlijk raakt. Daarmee stelt Geweldloze Communicatie je in staat om zowel in verbinding te zijn met jezelf als met de ander. Mijn ervaring is dat er in die verbinding helderheid ontstaat en ruimte voor mededogen en compassie. Waarmee een oplossing binnen handbereik ligt die zowel je eigen behoeften vervult als die van de ander.

Workshop Geweldloze Communicatie en Onderwijs

workshop

Wil jij een andere (betere) manier van reageren op je leerlingen, collega’s en ouders, door meer verbinding te creëren en te ervaren, dan kan een workshop in Geweldloze Communicatie en Onderwijs behulpzaam zijn. Neem dan vrijblijvend Contact met me op. Vraag een workshop Geweldloze Communicatie en Onderwijs aan.

Wie echt contact kan maken met z’n leerlingen heeft de sleutel in handen voor een voortvarend leerproces en een plezierige sfeer in de klas. Voor hogere leerprestaties, minder conflicten, betere relaties en meer zelfzorg. Alleen hoe doe je dat? Daarvoor biedt Geweldloze Communicatie inspiratie. Het is een gedachtegoed én een set vaardigheden om ieders leven te verrijken. Hoe kom je in je leerkracht te staan? Zodat je leerlingen en jij actief en geïnspireerd samen groeiende zijn. Hoe kun je ‘de mens’ zien achter de (‘probleem’)leerling die zijn opdracht niet op tijd inlevert, zit te eten in de les of rotzooi maakt. Tijdens de workshop leer je echt contact te maken met leerlingen en collega’s. Je leert je inleven (in de ander en jezelf) en verbinden met ieders diepere waarden en behoeftes.

Inhoud

Je leert de gereedschappen van Geweldloze Communicatie in te zetten tijdens het lesgeven en in gesprek met je collega’s.

• Je gaat oefenen in feitelijk waarnemen, labels loslaten en leert oordelen scheiden van observaties.

• Je kunt verwoorden wat er in je leeft.

• Je kunt je empatisch inleven.

• Je leert bij verschillen, agressie, concurrentie, oplossingen vinden die voor beiden werken.

Met als resultaat: Productieve interacties met leerlingen en collega’s.

Workshop aanvragen? Neem vrijblijvend Contact met me op.

 

Reinder Vrielink