Er zijn steeds minder insecten. De voorruit van mijn auto zat 25 jaar geleden onder insectenbloed als ik van Schiedam naar Deventer reed. Bij een benzinestation stonden ze al klaar om je voorruit te wassen en nu niet meer.

Minder insecten gaat dramatische gevolgen hebben voor alle dieren, zoals vogels die van insecten leven. Ook de bij- en vlinderpopulaties in de wereld worden met uitsterven bedreigd. Alarmerend? Jazeker, zeggen wetenschappers, want ons eten wordt hierdoor schaars. De voedselketen wordt bedreigd en wie staan aan het einde van die keten?

Voor het eerst is met harde cijfers aangetoond dat in Europa insecten op grote schaal aan het verdwijnen zijn. In 27 jaar is de hoeveelheid met meer dan 75 procent afgenomen, blijkt uit Duits-Nederlands onderzoek (Joop Bouma– Trouw, 18 oktober 2017). Het Duitse insectenonderzoek, dat vorige week naar buiten kwam en alle kranten haalde, is als een bom ingeslagen. Volgens veel natuurorganisaties moet er snel wat gebeuren. Uit het onderzoek blijkt dat in bijna 70 Duitse natuurgebieden het merendeel van de insecten de afgelopen 30 jaar verdwenen. Maar liefst 75% minder. Ecologen van de Radboud Universiteit in Nijmegen verwachten eenzelfde ontwikkeling in de Nederlandse populatie.

© Trouw

De experts weten nog niet goed waarom het zo slecht gaat met sommige insectensoorten. Ze vermoeden dat de landbouw de belangrijkste oorzaak is. Boeren gebruiken bestrijdingsmiddelen en kiezen voor snel groeiende grassoorten, zodat koeien meer melk kunnen produceren. En door de weilanden en akkers keer op keer te bemesten, komt er zoveel stikstof in de bodem dat veel bloemen en kruiden waarvan insecten afhankelijk zijn niet groeien (Gerben van ‘t Hof AD, 26-05-17)

Afname van het aantal insecten (Vroege Vogels, 29 0ktober 2017)

Naar aanleiding van de Duitse studie is TV-tuinman Lodewijk Hoekstra een petitie begonnen: code rood voor de natuur. Doel is om de achteruitgang van de biodiversiteit te stoppen. Veel natuurorganisaties hebben zich de laatste dagen aangesloten bij de oproep van Hoekstra, zoals Natuurmonumenten, de Vlinderstichting, IVN, Vogelbescherming en het WNF. Volgens hen moet het roer om.

Petitie

Met deze petitie willen de organisaties aandacht vragen aan de nieuwe minister van Landbouw, Carola Schouten, voor de massale afname van onze insecten en haar oproepen om over te gaan tot actie. Op 31 oktober zullen de samenwerkende organisaties de petitie aanbieden aan leden van de Tweede Kamer.

Teken de petitie Code Rood voor natuur (Avaaz – Lodewijk Hoekstra)

Teken de petitie Red onze insecten (Natuurmonumenten)

 

Reinder Vrielink, 30 oktober 2017