Meer ruimte voor nieuwe scholen?

De tweede kamer is afgelopen dinsdag, met een ruime meerderheid, akkoord gegaan met nieuwe wetgeving, waardoor het gemakkelijker wordt om een nieuwe school te stichten. In tijden van een teruglopend leerlingenaantal (krimp) komt het ministerie met nieuwe wetgeving, die totaal geen rekening houdt met krimp! Hoe is dat toch mogelijk? Door het dalende leerlingenaantal (in…

Read More

Bestaan er verschillende leerstijlen?

Waarom is onderwijs zo hardleers? Dat is de titel van een 2 pagina’s tellend stuk van Kaya Bouma in de Volkskrant van 13 april 2019. Het stuk gaat over de waarschuwing door de Onderwijsinspectie voor een wildgroei aan hippe scholen, die zelf nieuwe leermethoden bedenken. Terwijl er al veel bekend is over wat wel en…

Read More