Wat je denkt, creëer je (S.R. Covey).


Fijn dat  jij mijn website bezoekt!

Reinder Vrielink

Reinder Vrielink 

 

Ik ben onderwijsadviseur en coach. Ik geef workshops in Geweldloze Communicatie en Onderwijs. Daarnaast coach ik docenten en beginnende afdelings- en schoolleiders. Ik werk op basis van het gedachtengoed van: S.R. Covey (de zeven eigenschappen van effectief leiderschap), Marshall B. Rosenberg (ppt: Geweldloze Communicatie) en Sandra Seagel & David Horne (ppt:Human Dynamics).

 

Reinder Vrielink

 

Wil je meer over mij weten? Zie: over Reinder 

 

Geweldloze Communicatie en Onderwijs

Bij het gebruik maken van Geweldloze Communicatie in de school, in de klas, bij jezelf, staat de relatie centraal tussen leerling en docent, leerlingen onderling, docenten en schoolleiding en de relatie tussen de school en gemeenschap (ouders, samenwerkingspartners).
De relationele vaardigheden van de leraar blijken een sleutelfactor voor de motivatie en leerprestaties van de leerlingen. In welke mate kun je je inleven, luister je naar jezelf, kun je grenzen stellen, kun je je verbinden in lastige situaties, kun je coachen? De ervaring leert dat wie zich begrepen en gehoord voelt, tot betere schoolprestaties in staat is. Coach de leerling, ontwikkel jezelf.
Ik ben zeer blij met de erkenning die Geweldloze Communicatie krijgt in het boekje “Vrede kun je leren” van David van Reybrouck en Thomas D’Ansembourg. Hierin is te lezen op welke manier GC actief vormgeeft aan vredeseducatie.

Vraag een workshop Geweldloze Communicatie en Onderwijs aan. Klik hier>>>>CONTACT

 

De leraar/lerares maakt het verschil, ook bij online onderwijs!

Ken je hem of haar nog, die leraar of lerares die jouw inspireerde. Je bent hem of haar vast wel eens tegen gekomen. Topleraren zijn meesters in het toepassen van de juiste pedagogie; ze zijn in staat om kennis en vaardigheden over te brengen op een manier die leerlingen helpt te begrijpen, onthouden en toepassen. Topleraren focussen op het leren van de leerling. Ze maken contact met de leerling. De leerling wil gezien en gehoord worden. Dat geldt ook voor online onderwijs. Geef dus snel feedback.  Zorg dat je ook online aanwezig bent. 

10 Tips voor les geven op afstand. Digitale didaktiek: Leren met Informatie en Communicatie Technologie (ICT):

  1. Moedig contact tussen leerlingen onderling aan. Het is een belangrijke factor in de motivatie en betrokkenheid van de leerling bij het leren. Het gebruik van het internet maakt het geven van feedback gemakkelijker zowel voor de leerlingen onderling als voor de leraren. Opdrachten en vragen kunnen snel worden uitgewisseld en feedback opleveren.
  2. Ontwikkel reciprociteit (voor wat hoort wat) en samenwerking tussen de leerlingen. Zorg ervoor dat je ook als docent aanwezig bent en geef feedback.
  3. Moedig actief leren aan! Leerlingen zijn actief bezig met hun kennis en vaardigheden. Zorg ervoor dat datgene wat er van de leerling verwacht wordt aansluit bij zijn belevingswereld. Werk aan echte producten.
  4. Geef direct feedback. Door de juiste manier van reflecteren en feedback geven worden leerlingen zelfbewuster en ambitieuzer, en ontdekten zij dat zij veel meer konden dan zij dachten.
  5. Laat leerlingen een weekjournaal bijhouden en geef hier feedback op. Een weekjournaal bevat het doel van de les, wat heb je daadwerkelijk gedaan en wat neem je je voor en eventueel gebruikte literatuur. De grote kracht van het weekjournaal is dat zij een bijdrage leveren aan het reflectie rapport.
  6. Communiceer hoge verwachtingen. Wanneer een leerling een helder beeld heeft van zijn eigen mogelijkheden zal hij harder werken.
  7. Houd rekening met het verschil in talent en het verschil in de manier waarop leerlingen leren.
  8. Maak de leerdoelen duidelijk (smart). Geef de opbouw van het vak. Geef een overzicht van materialen, boeken ect.
  9. Geef een tijdslijn aan bij de leertaak. Een rooster met deadlines en met wat de leerling moet leveren.
  10. Laat leerlingen een presentatie maken van wat ze geleerd hebben in bijvoorbeeld PowerPoint.

De Open Universiteit heeft een website gelanceerd over digitale didactiek Zie: https://www.ou.nl/web/ddguide

Reinder Vrielink in zijn workshop geweldloze communicatie en onderwijs

Hulp nodig?  Ik heb met bovenstaande ruime ervaring. Ik had anders nooit mijn Master in e-learning in Sheffield (UK) kunnen halen.

Wil je meer over mij weten? Zie: over Reinder 

Maak vrijblijvend een afspraak. Klik hier>>>>CONTACT

 

Reinder Vrielink

 

Workshop Geweldloze Communicatie en Onderwijs:

Consent Onderwijsgroep Enschede / STOAS Hogeschool Wageningen

 

 KvK: 52