Wat je denkt, creëer je (S.R. Covey).


Leuk dat  jij mijn website bezoekt!

 

Ga jij het verschil maken? Laat mij jouw daarbij helpen! Reinder Vrielink in zijn workshop geweldloze communicatie en onderwijs

Misschien ken je hem/haar nog wel, uit je eigen onderwijspraktijk, die leraar die jouw inspireerde, die het verschil maakte. Dat wil jij toch ook? Of je nu docent, intern begeleider, schoolleider of bestuurder bent. Jij kunt het verschil maken en jij bezit de kracht om je te ontwikkelen. Die kracht help ik je te benutten. Ik doe dit door goed aan te sluiten op je vragen en de situatie waarin je werkt. Gericht op jouw vraagstuk of jullie dromen. Niet door over te nemen, maar juist toe te voegen. Vanuit de overtuiging dat iedere persoon, iedere school en iedere situatie uniek is en een unieke aanpak vraagt.

Ik wil je graag van dienst zijn. Mijn 42 jaren onderwijservaring staan garant voor een kijk als expert naar jouw als docent of naar jouw team of jouw school. Ik heb diverse banen in het onderwijs gehad zoals: Docent biologie, natuurkunde en scheikunde vnl. mavo; Docent MBO/HBO (o.a. het leren werken aan projecten); Schoolleider vmbo (18 jaar) en Programmamanager Politieacademie ICT en onderwijs (8 jaar).

Ik werk nu nog steeds als vrijwilliger, als docent basaal Nederlands (NT2) aan asielzoekers op het AZC in Schalkhaar en als educatiemedewerker in het Etty Hillesum Centrum in Deventer waar we diverse lessen geven aan kinderen van 8 tot 15 jaar.

Wil je meer over mij weten? Bijvoorbeeld over opleidingen, ervaring, publicaties enz,  zie: Over Reinder.

Na een vrijblijvend intake gesprek kijk ik naar je leerdoelen,  gericht op jouw vraagstuk of jouw dromen. Je krijgt van mij passende feedback. Ik streef naar maximaal rendement en blijvende effecten. Betrokkenheid, samen leren, inspireren en verbinden zijn daarbij randvoorwaarden.

Ik werk op basis van Geweldloze Communicatie (Marshall B. Rosenberg), Human Dynamics (Sandra Seagel en David Horne) en het gedachtengoed van Stephan R. Covey (de zeven eigenschappen van effectief leiderschap).

 

Neem vrijblijvend CONTACT met mij op voor de mogelijkheden.

 

Je kunt mij ook inschakelen voor procesbegeleiding en inhoudelijke ondersteuning bij het professionaliseren van leraren, teams en de organisatie. Werken met plezier maakt leren geweldig! Inzetten op plezier, is de kortste weg naar een lerende organisatie. Professionele en goed opgeleide leraren zijn essentieel voor goed onderwijs.

Sleutelwoord bij professionalisering is verbinden:

·         Verbinden met visie op leren. Leren door het zelf te ervaren. Leren doe je samen.

·         Fouten maken mag (moet). Zonder het maken van fouten vindt er geen leren plaats.

·       Op scholen waar leraren als een team samenwerken, wordt met plezier gewerkt. Als werken en plezier samen gaan nemen de prestaties toe.

·         Leraren presteren het beste als ze door de schoolleiding ‘gezien’ worden. Leerlingen leren het beste als ze door hun leraren ‘gezien’ worden.

·         Leraren raken geïnspireerd en zetten dit om in de daadkracht. Dit leidt tot een verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

 

Verbinding met jezelf en met de ander

De manier waarop we communiceren is van grote invloed op de kwaliteit van onze relaties. Onze relaties bepalen in sterke mate de kwaliteit van ons leven. Zolang communiceren gericht is op het uitwisselen van wat er in ons leeft kan dat leiden tot diepgaand contact. Alleen maken sommige uitspraken of gedachten het er niet eenvoudiger op om je te (blijven) concentreren op dat wat er leeft. Bijvoorbeeld: “Dat doen we hier al jaren zo” of “Zo ben ik nu eenmaal”. Dan lijkt er weinig anders mogelijk dan in de tegenaanval te gaan of je terug te trekken. De keuze tussen ‘vechten’ of ‘vluchten’.

Een alternatief is om het proces van Geweldloze Communicatie te gebruiken, in Nederland vaak verbindende communicatie genoemd. Het moedigt ons aan ons te richten op wat wij en de ander waarnemen, hoe we ons voelen, wat onze onderliggende behoeften zijn en wat ieder van ons graag zou willen. Het legt de nadruk op het communiceren van gevoelens en behoeftes; op dat wat ons wezenlijk raakt. Daarmee stelt Geweldloze Communicatie je in staat om zowel in verbinding te zijn met jezelf als met de ander. In die verbinding ontstaat helderheid en ruimte voor mededogen en compassie. Waarmee een oplossing binnen handbereik ligt die zowel je eigen behoeften vervult als die van de ander.

De twee basisproblemen op elke school zijn vaak: conflicten oplossen en ordehandhaving. Het is een voorwaarde om conflicten op te lossen die voor beide partijen bevredigend zijn. Middels dialoog tussen leraren en de schoolleiding enerzijds en de leerlingen anderzijds wordt gezamenlijk en op basis van wederzijds respect voor ieders behoeften besloten welke regels en voorschriften nodig zijn voor het handhaven van de orde. Niemand hoeft zich te onderwerpen, iets in te leveren of een compromis te sluiten.

Wil je meer over mij weten? Zie: over Reinder. Maak vrijblijvend een afspraak. Klik hier>>>>CONTACT

 

Reinder Vrielink

 

Workshop Geweldloze Communicatie en Onderwijs:

Consent Onderwijsgroep Enschede / STOAS Hogeschool Wageningen

 

 KvK: 524501