Men zou een pleister op vele wonden willen zijn   (Etty Hillesum).  

 

 

Ik help leraren en afdelingsleiders bij hun groei en (onderwijs)ontwikkeling. Ik zorg voor de procesbegeleiding en inhoudelijke ondersteuning. Professionele en goed opgeleide leraren zijn essentieel voor goed onderwijs.

Sleutelwoord bij professionalisering is verbinden:

• Verbinden met visie op leren. Leren door het zelf te ervaren. Leren doe je samen.
• Op scholen waar leraren als een team samenwerken, wordt met plezier gewerkt. Als werken en plezier samen gaan nemen de prestaties toe.
• Leraren presteren het beste als ze door de schoolleiding ‘gezien’ worden. Leerlingen leren het beste als ze door hun leraren ‘gezien’ worden.
• Leraren raken geïnspireerd en zetten dit om in de daadkracht. Dit leidt tot een verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

Ik heb ca. 17 jaren lesgegeven in de vakken biologie, natuurkunde en scheikunde. Daarnaast heb ik ca. 18 jaar ervaring als schoolleider op drie verschillende scholen in het voortgezet onderwijs. Ik werk op basis van Geweldloze Communicatie (Marshall B. Rosenberg), Human Dynamics (Sandra Seagel en David Horne) en het gedachtengoed van Stephan R. Covey (de zeven eigenschappen van effectief leiderschap).

 

Verbinding met jezelf en ander

De manier waarop we communiceren is van grote invloed op de kwaliteit van onze relaties. Onze relaties bepalen in sterke mate de kwaliteit van ons leven. Zolang communiceren gericht is op het uitwisselen van wat er in ons leeft kan dat leiden tot diepgaand contact. Alleen maken sommige uitspraken of gedachten het er niet eenvoudiger op om je te (blijven) concentreren op dat wat er leeft. Bijvoorbeeld: “Dat doen we hier al jaren zo” of “Zo ben ik nu eenmaal”. Dan lijkt er weinig anders mogelijk dan in de tegenaanval te gaan of je terug te trekken. De keuze tussen ‘vechten’ of ‘vluchten’.

Een alternatief is om het proces van Geweldloze Communicatie te gebruiken, in Nederland vaak verbindende communicatie genoemd. Het moedigt ons aan ons te richten op wat wij en de ander waarnemen, hoe we ons voelen, wat onze onderliggende behoeften zijn en wat ieder van ons graag zou willen. Het legt de nadruk op het communiceren van gevoelens en behoeftes; op dat wat ons wezenlijk raakt. Daarmee stelt Geweldloze Communicatie je in staat om zowel in verbinding te zijn met jezelf als met de ander. In die verbinding ontstaat helderheid en ruimte voor mededogen en compassie. Waarmee een oplossing binnen handbereik ligt die zowel je eigen behoeften vervult als die van de ander.

De twee basisproblemen op elke school zijn vaak: conflicten oplossen en ordehandhaving. Het is een voorwaarde om conflicten op te lossen die voor beide partijen bevredigend zijn. Middels dialoog tussen leraren en de schoolleiding enerzijds en de leerlingen anderzijds wordt gezamenlijk en op basis van wederzijds respect voor ieders behoeften besloten welke regels en voorschriften nodig zijn voor het handhaven van de orde. Niemand hoeft zich te onderwerpen, iets in te leveren of een compromis te sluiten.

 

Wilt u meer over mij weten? Zie: over Reinder.

 

Maak vrijblijvend een afspraak. Klik hier>>>>CONTACT

 

Reinder Vrielink

 


Workshop Geweldloze Communicatie en Onderwijs:

Consent Onderwijsgroep Enschede / STOAS Hogeschool Wageningen

workshop geweldloze communicatie en onderwijs

 

 KvK: 52450163