Kennis is macht, maar alléén wijsheid is vrijheid  (Etty Hillesum).

 

 

Training om efficiënter te vergaderen

Scholen kunnen deze maand nog subsidie aanvragen om de werkdruk te verminderen. Besturen van zo’n vijftig scholen kunnen elk 8000 euro krijgen voor de meest urgente maatregelen. Scholen bepalen zelf hoe ze het geld gebruiken. Uitgangspunt is daarbij dat leraren het verschil in de klas gaan merken. Volgens het ministerie kan met het geld bijvoorbeeld een begeleider worden ingehuurd of kunnen leraren op training om efficiënter te vergaderen. Niet alle scholen krijgen extra geld. Den Haag kijkt welke initiatieven goed werken en stelt daarna 430 miljoen euro beschikbaar om de werkdruk te verlagen (Bron: Teletekst 101, 6 jan 2018).

Neem vrijblijvend contact met me op. Klik hier>>>>CONTACT

 

 

Geweldloze communicatie en onderwijs

Wil jij een andere (betere) manier van reageren op je leerlingen, collega’s en ouders, door meer verbinding te creëren en te ervaren, dan kan een workshop in Geweldloze Communicatie en Onderwijs behulpzaam zijn. Neem vrijblijvend contact met me op. Vraag een workshop Geweldloze Communicatie en Onderwijs aan. Klik hier>>>>CONTACT 

Door geweldloze communicatie in het onderwijs toe te passen krijg je:

 • Beter contact met leerlingen
 • Betere samenwerking met collega’s
 • Een beter leerproces
 • Meer plezier
 • Succesvolle teams
 • Behoud van motivatie
 • Harmonie tussen mensen

Geweldloze communicatie moedigt ons aan om te letten op wat wij en de ander waarnemen, hoe we ons voelen, wat onze onderliggende behoeften zijn en wat ieder van ons graag zou willen. Het legt de nadruk op het communiceren van gevoelens en behoeftes; op dat wat ons wezenlijk raakt. Geweldloze Communicatie stelt je in staat om zowel in verbinding te zijn met jezelf als met de ander. Onze ervaring is dat er in die verbinding helderheid ontstaat en ruimte voor mededogen en compassie. Waarmee een oplossing binnen handbereik ligt die zowel je eigen behoeften vervult als die van de ander. Uiteindelijk hebben alle mensen dezelfde behoeftes.
De twee basisproblemen op elke school zijn: conflicten oplossen en ordehandhaving. Het is een voorwaarde om conflicten op te lossen op een voor beide partijen bevredigende manier. Door in gesprek te zijn tussen leraren en de schoolleiding enerzijds en de leerlingen anderzijds wordt gezamenlijk en op basis van wederzijds respect voor ieders behoeften besloten welke regels en voorschriften nodig zijn voor het handhaven van de orde.  Niemand hoeft zich te onderwerpen, iets in te leveren of een compromis te sluiten.

 

 

U kunt bij mij ook terecht voor:

 • Verbetering van de samenwerking binnen onderwijsteams
 • Coaching van individuele docenten, team- en schoolleiders
 • Effectiever vergaderen
 • Verandermanagement
 • Invoering nieuwe (leer)technologieën

 

 

Coaching

Ik ondersteun docenten, teamleiders en schoolleidingen in hun wens om optimaal te functioneren en samen te werken. Ik werk op basis van het gedachtengoed van: S.R. Covey (de zeven eigenschappen van effectief leiderschap), Marshall B. Rosenberg (geweldloze communicatie) en Sandra Seagel & David Horne (Human Dynamics). Ik help de schoolleiding om teams zich succesvol te laten ontwikkelen. Ik zorg ervoor dat de organisatie leert en presteert. Als mensen met plezier werken en leren, dan komen de prestaties van zelf. Ik ondersteun u bij het in beeld brengen van uw eigen doelen om vervolgens keuzes te maken, wegen in te slaan, inzichten te integreren, anders om te gaan met emoties etc. Als coach vind ik niks, oordeel ik niet, geef ik geen ongevraagd advies. Ik stel vragen vanuit betrokken verwondering. Ik daag uit en ondersteun het proces dat:

 • Door uzelf wordt gestuurd,
 • Aansluit bij de concrete context van u,
 • U leert omgaan met verschillen en
 • De kracht en (meer)waarde van verbinding ervaart.

Erkenning en respect zijn daarbij de sleutel. De menselijke maat staat bij mij centraal.

De kracht van verbinding

Uitdaging is om bij het ervaren van een verschil in verbinding te zijn en te blijven. Mededogen is daarbij de sleutel om elkaar te verstaan en te erkennen wat nodig is. Kernthema’s zijn verantwoordelijkheid nemen voor wat je ervaart, helder zijn over wat je nodig hebt, bewust communiceren en toekomstgericht zijn.

 

 

Beleidsadvies/Leren met nieuwe technologieën

Sinds de opkomst van internet en vooral sinds de opkomst van mobiele internet technologie (met touch screen) is de samenleving ingrijpend aan het veranderen. Het onderwijs gaat mee in deze verandering. Het gebruik maken van nieuwe ICT-technologieën (social media, apps, gamification, enz.) in ons onderwijs is dus vanzelfsprekend. Het sluit aan bij de belevingswereld van de leerling/student en het is onderdeel van ons leven en van ons beroep. Het gebruik van nieuwe technologieën verrijkt en versterkt het leren. Het onderwijs zet daarom nieuwe ICT-technologieën in als instrument van een gebruiksvriendelijke en stimulerende digitale leeromgeving en nieuwe digitale werkvormen. Ik heb ruim 15 jaar ervaring met Blackboard zowel als gebruiker en als onderzoeker (zie publicaties bij over Reinder).

Ik adviseer en ondersteun schoolleidingen graag bij het digitaliseringsvraagstuk. Maak vrijblijvend een afspraak. Klik hier>>>>CONTACT

 

Reinder Vrielink

 


Workshop Geweldloze Communicatie en Onderwijs:

Consent Onderwijsgroep Enschede / STOAS Hogeschool Wageningen

workshop geweldloze communicatie en onderwijs

 

 KvK: 52450163